"Tygryski"

Tygryski w roku szkolny 2017/18 pracują na programie Nowej Ery -  "Szkoła za rok"   " i korzystają z podręczników "Kolekcja sześciolatka" 

 

 

 

MAJ

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

I ŁĄKA PEŁNA ŻYCIA

 • Wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości o łące i jej mieszkańcach.

 • Poznanie zwierząt i roślin łąkowych objętych ochroną gatunku.

 • Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych.

 • Doskonalenie umiejętności odejmowania, poznanie litery „ł”

   

  II MUZYKA KTÓRA ŁĄCZY

 • Zapoznanie z różnymi gatunkami muzyki – od klasycznej po współczesną.

 • Rozwijanie twórczej wyobraźni muzycznej podczas improwizacji rytmicznych,melodycznych,tanecznych i wokalnych.

 • Wzbogacanie wiedzy o instrumentach muzycznych.

 • Rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych oraz kształcenia poczucia rytmu.

 • Pobudzanie pod wpływem muzyki wyobraźni i zachęcanie do różnych form ekspresji- plastycznej,ruchowej,słownej.

 

III W DOMU NAJLEPIEJ

 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną.

 • Rozbudzanie zainteresowania pracą zawodową rodziców oraz podkreślenie jej społecznego znaczenia.

 • Uświadomienie znaczenia aktywnych form spędzania wolnego czasu.

 • Doskonalenie umiejętności czytania.

 • Doskonalenie umiejętności dodawania.

   

IV ŚWIĘTUJEMY RAZEM DZIEŃ DZIECKA

 • Rozwijanie postawy ciekawości,otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

 • Poszerzenie wiadomości na temat życia ludzi w innych krajach,warunków życia i zwyczajów.

 • Budzenie szacunku dla siebie oraz innych niezależnie od koloru skóry,narodowości.

 • wydarzenia

  WRZESIEŃ    2019

  2.09.  rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20

  19.09  "Dzień  Przedszkolaka"

   20.09  "Sprzątanie świata"

  PAŻDZIERNIK 2019

  22.10  Spotkanie jesienne grupy "Kangurków"

  24.10 "Dzień Kundelka"

   

 • ogłoszenia

  KONSULTACJE  Z   NAUCZYCIELKAMI  GRUPY

   

 • galeria