Indywidualne konta bankowe dzieci

Ogłoszenia » Indywidualne konta bankowe dzieci

 

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 września 2012 opłaty za  korzystanie z przedszkola należy uiszczać na indywidualne rachunki bankowe przypisane każdemu dziecku.

 

W związku z tym prosimy, aby dokonywać opłaty jedynie na wskazany w umowie indywidualny rachunek bankowy.

 

Wpłata na inny rachunek bankowy niż wskazany w przedmiotowej umowie, skutkować będzie zaksięgowaniem wpłaty na rzecz innego dziecka i powstaniem zaległości na koncie przypisanym dla Waszego dziecka.

 

                                             Halina Bista    Dyrektor Jednostki MP22