Kadra i grupy

 Dyrektora Przedszkola  -

mgr Halina Bista


przyjmuje w sprawie skarg i wniosków

poniedziałki - 8.30-9.30

czwartki      - 15.00-16.30

Grupa MISIACZKI:    

mgr Agnieszka Forreiter -Bułka

mgr Halina Bista


pomoc nauczyciela  Halina  Wróbel

 

Grupa KANGURKI

mgr Barbara Soból 
 

Grupa TYGRYSKI

mgr  Elżbieta Moroń

Katarzyna Matuszek


 Do obowiązków każdego nauczyciela należy:
  • rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
  • wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju;
  • dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego;
  • kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
  • dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. W każdej grupie pracują panie wożne woźbe  woźbe   odziałowe:

Iwona  Mitka

Beata  Filipiak

Sylwia Wojtyczka 

 

Nad zaopatrzeniem przedszkola w środki czystości

i żywieniowe czuwa intendentka -  Jolanta Krzemińska

 

 

Smaczne i zdrowe posiłki przygotowują :   

Katarzyna Paluch

Agata Korzeniecka