Zajecia dodatkowe

 

Oferta zajęć dodatkowych:

katecheta- 

                              

rytmika - mgr Katarzyna Jeżowska

             piątek   -   9:00  -10:30

 język angielski - JOANNA  KIHL

                        czwartek  - 9:00 - 10:15


Opieka specjalistów jest bezpłatna, udzielana każdemu dziecku na wniosek rodzica.
Do dyspozycji są:

 psycholog  mgr KATARZYNA TENDERA-SMYKOWSKA  

     środa     12:30- 15:30

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 5 UL. OKRZEI 4

tel. 32 203 54 46

psycholog Urszula Rydzek - Miller

poniedziałek  9.00-14.00

wtorek           9.00-14.00

środa            14.00-18.00

czwartek      14.-17.00

piątek           9.00-12.00

5 głównych nowych zadań pedagoga i psychologa

Zadania pedagoga i psychologa w szkole i placówce światowej to przede wszystkim:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych;

3) zapobieganie zaburzeniom zachowania;

4) rozpoznawanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;

5) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.


 logopeda - mgr JUSTYNA JELITA

                             wtorek  -       10:00-14:00

konsultacje logopedyczne - po uprzednim umówieniu się.


nauczyciel 

                            

                        

konsultacje -  po uprzednim umówieniu sie.