"Kangurki"

LISTOPAD

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

 

I HULA,PSOCI,HAŁASUJE TO JESIENNY WIATR FIGLUJE

 

 • Doskonalenie percepcji słuchowej i poczucia rytmu;

 • Wspomaganie prawidłowego rozwoju aparatu artykulacyjnego przez aktywny udział w ćwiczeniach oddechowych;

 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających samodzielne eksperymentowanie i poznawanie zjawisk atmosferycznych;

 • Poznanie litery „m,M”;

 • Zachęcanie do zabaw ruchowych i rozwijanie sprawności fizycznej;

 • Wdrażanie do poszanowania symboli narodowych- flagi,godła, hymnu.

   

 

II PARASOLE CZAS WYCIĄGAĆ, JESIEŃ W PEŁNI

 

 • Zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody;

 • Wdrażanie dzieci do prób formułowania wniosków na podstawie obserwacji

  i wyników przeprowadzonych obserwacji;

 • Rozwijanie manualnych i orientacji przestrzennej(na określonej przestrzeni kartki);

 • Uwrażliwianie na piękno muzyki,eksperymentowanie dźwiękiem- wykorzystanie instrumentów melodycznych i niemelodycznych;

 • Poznanie litery”t,T” i cyfry 4

 

III WSZYSCY RAZEM SIĘ BAWIMY,WSZYSTKIE STRACHY

PRZEGONIMY

 

 • Uświadomienie dzieciom używania zwrotów grzecznościowych;

 • Wspieranie dzieci w budowaniu prawidłowych relacji społecznych w grupie;

  Rozwijanie umiejętności matematycznych w konstruowaniu gier planszowych:

 • Rozwijanie zdolności skupiania uwagi,uważnego słuchania i obserwowania;

 • Rozwijanie wyobraźni i budzenie zainteresowań czytelniczych;

 • Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości liczby elementów

  w zbiorze,chociaż obserwują zmiany sugerujące,że przedmiotów jest więcej lub mniej.

 

 

 

 • wydarzenia

  GRUDZIEŃ  2020

  18 grudnia Przedszkolna grupowa Wigilia

 • ogłoszenia

   1.Terminy konsultacji z nauczycielkami.

   2. Ogłoszenia bieżące.

  3. Wyprawka Przedszkolaka

   

    


 • galeria